SHOWTEC – Movinghead 250w

SHOWTEC – Movinghead, 250W Entladungslampe

Dmx oder musikgesteuert